Petak, 01 Srpanj 2022 22:21

SVE JE OTKRIVENO! Prigodnim filmom na svečanoj sjednici Općine Podstrana prezentirani su megaprojekti koji će se realizirati u narednom periodu. Evo što će biti ključno za građane…

Autor: Augustin Markota Autor: Augustin Markota Foto: TV Jadran, screenshot

U povodu svog nebeskog zaštitnika i Dana Općine Podstrana prošli mjesec je održana svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su nazočili brojni istaknuti dužnosnici. Podsjetimo, ova općina je jedna od najmlađih i najperspektivnijih općina, a u predivnom ambijentu Hotela Le Meridien Lav proslava je doživjela svoj vrhunac na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

Izvrsna je to bila prilika da se istakne što se sve u općini u posljednjoj godini realiziralo. Naglasimo da su sanirane brojne šetnice, izgrađeno je reciklažno dvorište, ali i nove grobnice.

Izdvajamo vam najzanimljivije izjave

U nastavku ovog teksta izdvajamo vam samo neke dijelove zanimljivih izjava.

Što će se sve ostvariti u narednom periodu, otkrio je u početku načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

U planu je izgradnja nove osnovne škole budući da kapacitet postojeće Osnovne škole Strožanac koja praktički radi u tri smjene nije dostatan. Spomenuta škola ima preko tisuću učenika. Tako da, plan Općine, ali i Splitsko-dalmatinske županije je izgradnja nove osnovne škole“, istaknuo je Dropuljić.

Dropuljić: „To je jedan novi projekt koji je vrijedan oko 20 milijuna kuna“

Od ostalih projekata naglasio je da je u tijeku priprema projektne dokumentacije za izgradnju trodijelne sportske javne dvorane na igralištu OŠ Strožanac.

To je jedan novi projekt koji je vrijedan oko 20 milijuna kuna. Time ćemo riješiti potrebe općine za sportskim, ali i kulturnim te zabavnik događajima. Osim toga, naši učenici će u toj novoj dvorani neometano izvoditi nastavu tjelesne zdravstvene kulture“, naglasio je.

Buljan: „Nadam se da ćemo sve zacrtane projekte ostvariti“

Tomislav Buljan, predsjednik Općinskog vijeća kazao je da se ne voli vraćati u prošlost te da voli gledati u budućnost.

Radit ćemo na proširenju cesta, izgradit ćemo novu školu, poboljšati ćemo standard dječjih vrtića. Imamo još dosta toga što ćemo raditi i nadam se da ćemo sve zacrtane projekte ostvariti“, optimističan je Tomislav Buljan.

Šošić: „Planiramo otkloniti prometne čepove u Podstrani“

Na sjednici su nazočili i brojni istaknuti državni, županijski dužnosnici, ali i općinski načelnici. Među okupljenima bio je i Ante Šošić, dožupan Splitsko-dalmatinske županije.

Splitsko-dalmatinska županija i Općina Podstrana imaju dugu povijest odlične suradnje. Sudjelovali smo u izgradnji nove obale i poznato je da Podstrana ima vrhunsku šetnicu koja je prelijepa. Sufinancirano izgradnju objekata na području pomorskog dobra. Planiramo otkloniti prometne čepove u Podstrani. Afirmacijom ideje izgradnje čvora TTTS do Omiša vjerujemo da ćemo riješiti prometni problem u Podstrani. To nam je glavni prioritet i mislim da svi politički dionici to zagovaraju i oko te teme nije problematičan konsenzus“, ustvrdio je Šošić.

Glavina: „Ja vjerujem da ćemo u narednom periodu značajna sredstva uložiti ovdje u Podstrani“

Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma kazao je da je Općina Podstrana vrlo agilna općina koja konstantno napreduje.

Sve pohvale općinskom vodstvu. Oni rade i dodatno donose doprinose Podstrani. Ja vjerujem da ćemo u narednom periodu značajna sredstva uložiti ovdje u Podstrani“, zaključio je Glavina.

Na samom kraju, općinski načelnik Dropuljić naglasio je da njihov trud je posebno usmjeren prema djeci i najmlađima, ali i umirovljenicima. Istaknuo je sve projekte koje su proveli u djelo kako bi spomenutim društvenim skupinama bio ugodniji i mirniji život u Podstrani.

Prigodnim filmom najavljeni su brojni projekti, a spomenuti su u i oni koji su već realizirani…

Tijekom sjednice prikazan je prigodni film koji je realiziran uz pomoć Općine Podstrana i TV Jadrana. Uz brojne povijesne činjenice o samoj Općini, u video isječcima su najavljeni brojni projekti, a spomenuti su u i oni koji su već ranije realizirani.

Mi vam u nastavku donosimo što je sve navedeno kroz prigodni film kojeg je realizirao TV Jadran.

Evo o kojim projektima je riječ. Ovo vam izdvajamo:

NOVA ŠKOLA

Planirana nova osnovna škola na predjelu Šćadin sastoji se od 20 razrednih odjeljenja, ukupnog kapaciteta od cca 500 učenika. U sklopu realizacije projekta škole, ukupne investicije vrijedne oko 70 milijuna kuna, predviđena je izgradnja dvodijelne sportske dvorane s pratećim sportskim terenima na otvorenom.

NOVA JAVNA SPORTSKA DVORANA

Općina Podstrana na čelu s novim načelnikom pokrenula je inicijativu sa ciljem građenja nove javne športske dvorane na području Strožanac. Planirana trodijelna polivalentna dvorana je kapaciteta 567 gledatelja sa pripadajućim parkingom i svim pratećim sadržajima. Ishođene sve potrebne suglasnosti, čime bi se osigurali sadržaji i kapaciteti dostupni svim našim građanima za potrebe održavanja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija. Vrijednost investicije iznosi oko 20 milijuna kuna.

JAVNA PODZEMNA GARAŽA I POSLOVNI KOMPLEKS U MILJEVCU

Za potrebe realizacije projekta javne podzemne garaže i poslovnog kompleksa kupljeno je zemljište površine 1288 m2 na području uz državnu cestu na području između naselja Miljevac i Grljevac. Realizacijom ovog projekta značajno će se doprinijeti podizanja kvalitete infrastrukture i dostupnih sadržaja.

SANACIJA DIJELA OBALNOG POJASA NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA (BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKA STAZA)

Obalni pojas na području Općine Podstrana svojim položajem, čistoćom mora i sačuvanom obalom, predstavlja visokovrijedan prostor. Početkom godine je dovršena sanacija obalne šetnice na prvoj dionici u Mutograsu, u duljini cca 280 m ukupne vrijednosti cca 600 tisuća kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju druge dionice u Mutograsu, od ex kampa do okretišta, u duljini cca 500 m. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju obalne šetnice u Sv. Martin do porta don Petra Cara, u duljini cca 550 m. Navedeni zahvati predstavljaju investicije od gotovo 3,5 milijuna kuna. Cilj je u budućnosti kompletno područje naše obale urediti, infrastrukturno i sadržajno unaprijediti i na taj način stvoriti uvjete za veću dostupnost javnih plaža na dobrobit svih naših građana i posjetitelja.

OSTALI REALIZIRANI JAVNI PROJEKTI

Od ostalih realiziranih projekata možemo izdvojiti sanaciju i rekonstrukciju postojećeg igrališta na području Miljevca kojom se izgradilo igralište za nogomet i basket, boćalište te se kultivirala površina. U suradnji sa SDŽ uređeno je parkiralište pored zgrade Osnovne škole „Strožanac“ čime se stvorio dodatni kapacitet za smještaj vozila u mirovanju. Vrijednost investicije iznosi oko 400 tisuća kuna. U suradnji s MUP-om od jeseni 2021. godine krenuo je s radom ured druge policijske postaje Split. Otvaranjem ureda policijske postaje u Općini Podstrana povećana je razina sigurnosti i javnog reda i mira na području Podstrane budući policija ima ključnu ulogu u osiguranju tih vrijednosti kroz zaštitu života, slobode, imovine i sigurnosti svih mještana.

Dovršeni su radovi na uređenju zgrade pomoćne namjene koja se nalazi sjeverno od upravne zgrade Općine. Dio uređenog prostora je ustupljen Hrvatskoj pošti d.d. U sklopu dogovora sa predstavnicima Hrvatske pošte d.d. vraćen je i naš poštanski broj dobro poznat svima (21312). Vrijednost projekta iznosi oko 350 tisuća kuna.

Dovršeni su radovi na uređenju zgrade pomoćne namjene pored zgrade javne vatrogasne postrojbe. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi cca 100.000,00 kn. Za potrebe DVD-a Podstrana proveden je postupak javne nabave novog vatrogasnog vozila putem financijskog leasinga te se tijekom lipnja 2022. očekuje isporuka. Vrijednost vozila je 1.317.563,70 kn sa PDV-om.

IZGRADNJA ŠETNICE U STROŽANCU

Uspješno je završen projekt uređenja obalnog područja od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice u Strožancu. Projektom je obuhvaćena izgradnja parkirališta, zelenih površina te ugostiteljsko turističkih objekata, igrališta za odbojku na pijesku, boćališta, javnog WC-a i svlačionice. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 20,5 milijuna kuna sa PDV-om.

ŠETNICA I BICIKLISTIČKA STAZA UZ RIJEKU ŽRNOVNICU

U sklopu projekta Podstrana „Walk & Bike - Morsko riječna šetnica i biciklistička staza“ realizirana je izgradnja biciklističke staze od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanje biciklističke staze uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice. Cilj ovog projekta je uz razvoj biciklističke infrastrukture unutar Općine Podstrana, a samim time i unutar Urbane aglomeracije Split. Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 10 milijuna kuna. Nastavno na projekt, ove godine je izvedena i javna rasvjeta ukupne vrijednosti oko milijun kuna.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - GROBLJE BAN I NATKRIVENI PROSTOR ZA OPROŠTAJ

U sklopu proširenja mjesnog groblja Ban, izgrađeno je 248 grobnica. Na jugoistočnoj strani izgrađeno je parkiralište sa 50 mjesta. Vrijednost investicije je 15 milijuna kuna. U pripremi je izrada projektne dokumentacije za izgradnju natkrivenog prostora za oproštaje kao i izrada idejne projektne dokumentacije za pristupnu cestu

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA

U sklopu obuhvata šireg projekta Aglomeracije Split na području Podstrane planirani u radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava, od hotela Le Meridien Lav do priobalnog područja Grbavca kod Petrićeva. Ovim projektom planirana je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda  Gornje Podstrane. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 50 milijuna kuna. Planirani početak radova jesen 2022. godine.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN – OPĆINA PODSTRANA

Realiziran je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta čime se povećala količina prikupljenih posebnih vrsta otpada prema njihovoj vrsti i svojstvima. Realizirani projekt je vrijednosti preko 7 milijuna kuna a sufinanciran je dijelom sredstvima iz EU fonda za ruralni razvoj, iznosom od 4 milijuna kuna.

PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, REGULIRANJE OTPADNIH VODA I JAVNA RASVJETA

U sklopu Programa održavanja nerazvrstanih cesta kontinuirano se izvode radovi prema prioritetima, godišnje ulaganje iznosi cca 3 milijuna kuna.

EU PROJEKTI i DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Općina Podstrana kontinuirano prijavljuje i provodi brojne projekate sufinancirane europskim i nacionalnim sredstvima. Sudjeluje u EU projektu razvoja sustava javnih bicikla - Biraj biciklu! – Projekt je to vrijedan oko 13,5 milijuna kn. Provodi i EU projekt naziva „Korak po korak“, vrijednosti oko 2 milijuna kuna koji se u potpunosti financira. Cilj projekta je razviti i proširiti dostupnost izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za najranjivije skupine društva.

Također, Općina Podstrana, već drugi put, sudjeluje u EU projektu zapošljavanja ženja – Zaželi. Preko projekta se zapošljava 15 žena iz ciljanih skupina na period od 12 mjeseci koje brinu o ukupno 90 korisnika. Također kao vodeći partner, trenutno provodimo i dva EU projekta u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska. Oba projekta, ECOMAP i RESISTANCE, se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosom od 85 %. Glavni cilj projekta ECOMAP je zaštita okoliša u svrhu poboljšanja kvalitete mora i obalnog područja. U suradnji s Gradom Omišom te Općinama Dugi Rat i Zadvarje, Općina Podstrana sudjeluje i u EU projektu Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, ukupne vrijednosti oko 52 milijuna kuna. Izgradnjom optičke mreže osigurat će se brzine interneta od minimalno 100Mbit.

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA

Kako bi, na razumljiv i jednostavan način, svi zainteresirani mještani imali uvid u općinski proračun, na službenoj web stranici Općine Podstrana omogućen je transparentan uvid u poslovanje Općine.

FINANCIRANJE SPORTSKIH I OSTALIH UDRUGA

Iz općinskog proračuna se, između ostalog, financiraju i sportske udruge koje djeluju na području Podstrane i to putem natječaja te se svake godine dodijeli oko 750.000 kuna.

POTICAJNE DEMOGRAFSKE MJERE OPĆINE PODSTRANA

Općina Podstrana najmlađa je općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji i jedna je od rijetkih općina koja je preokrenula model „negativne bilance života“ zahvaljujući brojnim mladim obiteljima. Stoga se kontinuirano ulaže u djecu i mlade, počevši od poklona novorođenoj djeci, sufinanciranja troškova vrtića, asistenata djeci s poteškoćama, sufinanciranja udžbenika, besplatnih pokaznih karata srednjoškolcima, sufinanciranja pokaznih karata i dodjela stipendija studentima. Početkom ove godine povećan je iznos sufinanciranja troškova vrtića pa je tako roditeljima smanjen iznos troškova financiranja vrtića za cca 50%.

Na godišnjoj razini Općina Podstrana ulaže u demografske mjere više od 10 milijuna kuna. Općina utroši i oko 300 tisuća kn za jednokratne financijske pomoći. Oko 300 umirovljenika koristi pravo na besplatnu ili simboličnu cijenu godišnje pokazne karte.

TURIZAM U PODSTRANI

Vrijedi uz sve navedeno naglasiti da je bogatstvo prirodnog i kulturno-povijesnog nasljeđa Općine Podstrana nepresušan izvor novih ideja za poboljšanje turističke ponude o kojoj brine Turistička zajednica Općine Podstrana. Promicanje bogate kulturne baštine Podstrane postiže se kroz tradicionalni program Podstranskog kulturnog ljeta koji je redovito raskošan i odlično posjećen.

Kao malo koja hrvatska obalna destinacija, Podstrana, osim prekrasnih plaža, nudi i blage padine Mosora i rijeku Žrnovnicu koji pružaju brojne mogućnosti za razvoj turističke ponude kao i za ugodan i kvalitetan, suvremeni obiteljski život. Svima nama Podstrana je stvaran podsjetnik da postoji prostor ugodnog življenja na domak velikog grada, čiji prosperitet je neupitan, zahvaljujući vrijednim ljudima, prirodi koja je uokvirila ljudsko stvaralaštvo kroz povijest, ali i mudrom vodstvu Općine Podstrana koje je imalo senzibiliteta i hrabrosti da, unatoč neizvjesnostima i izazovima suvremenog života, pokaže i dokaže da je među najuspješnijim i najmlađim Općinama u lijepoj našoj Hrvatskoj.

Pogledajte VIDEO:

Video sadržaj

Kia u stranicama

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Untitled