Četvrtak, 26 Svi 2022 07:05

Općina kupila atraktivno zemljište u Grljevcu

Općina Podstrana je kupila zemljište površine 1288 m2 u naselju Grljevac. Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Općine Podstrana, unutar izgrađenog građevinskog područja naselja – mješovita namjena pretežito poslovna (M2).
Kupljena čestica, pravilnog pravokutnog oblika položena je uz državnu cestu D8 na samoj granici naselja Miljevac i Grljevac, gusto naseljenih područja s visokim stupnjem izgrađenosti i evidentnim nedostatkom pratećih javnih površina i sadržaja koji karakteriziraju urbano konsolidirano područje.

Dugi niz godina predmetno zemljište je Općina Podstrana, uz plaćanje naknade vlasniku, koristila za smještaj prometa u mirovanju u turističkoj sezoni. Novom izgradnjom na navedenoj lokaciji i uređenjem prostora koji bi uz primarno osiguranje javnog prometa u mirovanju nudilo i druge javne sadržaje i usluge.

Takav projekt će značajno doprinijeti razvijanju šireg urbanog konteksta i podizanja kvalitete života. U neposrednoj blizini zemljišta nalazi se jedna od najbolje uređenih javnih plaža u Podstrani koju uz lokalno stanovništvo i brojne turiste koriste i drugi posjetitelji te hotelski kompleksi visokih standarda, što dodatno doprinosi atraktivnosti i potencijalu same lokacije.
Kupljenu česticu smo privremeno uredili kao makadamski parking za sve mještane i goste, javljaju iz Općine.

Kia u stranicama

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Untitled