Četvrtak, 15 Listopad 2015 16:57

Ul. Domovinskog rata dobila kanalizaciju i asfalt

  Javljeno nam je iz Općine kako je za dio ulice Domovinskog rata (uz potok), izgrađena fekalna kanalizacija čime su stambene zgrade sa južne strane ulice Domovinskog rata, zapadnog dijela Cindrove i dijela ulice Put Starog Sela, dobile mogućnost priključenja na kanalizacijski sustav. Fekalna kanalizacija je izvedena u duljini 520…
  Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podstrana sklopila ugovor o obavljanju platnog prometa sa SG Splitska banka d.d.   Novi broj računa Općine Podstrana glasi : HR24 2330 0031 8341 0000 6 Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za groblje, komunalna naknada i naknada…
Ponedjeljak, 12 Listopad 2015 18:14

Obavijest studentima!

Na web stranici Općine izišla je napomena za sve stipendiste Općine Podstrana za akademsku godinu 2014./2015. da su dužni poštovati članak 3. Ugovora kojeg su potpisali, a u kojem se navodi: Korisnik stipendije se obvezuje dostaviti uvjerenje o upisu u narednu akademsku godinu u roku od 15 (slovima: petnaest) dana…
  Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa…
Sjednica će se održat dana 28. rujna (ponedjeljak) 2015. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.   Za sjednicu je predlažen slijedeći dnevni red - Vijećnička pitanja i odgovori,- Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća,- Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana…
Kia u stranicama

NAJČITANIJE IZ OPĆINE